KATY PATY
Tidsbrytere er en flott hjelper for tidskontroll av belysning og vifter i bad, toaletter og trapper.

Bryteren under CS3-4M er i nøytral ledninger og har åtte koblingsfunksjoner.

TEKNISKE PARAMETRE:
Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
Motstandsbelastning: 15 - 200 W
Induktiv belastning: 15-100 VA
Ikke egnet for lysdioder
Bytteelement: triac
Justerbar tid: 1 s - 20 timer.
Antall tiår: 4
Driftstemperatur: 0 ° C til 35 ° C

CS3-4M-funksjoner:
er et multifunksjonelt tidsrelé for styring av resistive (glødelamper) og induktive belastninger (vifter) med mulighet for montering under bryter og i ledninger uten nøytral leder.

Åtte funksjoner CS3-4M:
- avbrutt tidsforsinkelse
- forsinket avslutning (ligner på CS3-1)
- multi-time relé med blokkering
- Tidsrelé uten å blokkere evnen
- impulsreléer (multipunktkontroll)
- forsinket bytte
- forsinket slås på og av
- blinker

Den store fordelen er lineær tidsinnstilling (omtrent ved hjelp av bryter, fin trimmer), ledninger uten null ledninger og innstilling av de 8 følgende funksjonene.

Forklaring på CS3-4M-funksjoner:

1. Intermittent tidsrelé
Last- og tidsbryteren skjer når du trykker på knappen. Hvis du trykker på knappen igjen under timing, kan du slå av lasten.

2. Forsinket avslutning (ligner på CS3-1)
Lasten er slått på når knappen slippes, og etter timingen er lasten slått av.

3. Multi-time relé med blokkering
Antall trykknapper (maks. 5x) multipliserer innstilt tid. Ved sjette er tiden tilbakestilt. Hvis knappen trykkes i ca. 3 sekunder under timingen, blir lasten deaktivert.

4. Ikke-avbruddstimer
Last- og tidsbryteren skjer når du trykker på knappen. Etter timingen slås lasten av.

5. Impulsreléer (multi-position kontroll)
Ved å trykke på knappen slås lasten på og neste knapp trykker for å slå av lasten. Lengden på knappen er ikke viktig.

6. Forsinket bytte
Hvis du trykker på timeren, forsinker den angitte tiden (forsinkelse), da lasten blir slått på til knappen er deaktivert.

7. Forsinket slås av og på
Når du trykker på knappen, forsinkes forsinkelsestiden, etterfulgt av lastbryteren. Etter lossing vil lasten stenge med samme forsinkelse.

8. Blinker
Hvis knappen er permanent slått på, er lasten slått på med 1: 1 innstillingsintervaller

Tilbehør

Tidsur

Brukes under bryterapparat. Egnet til innstilling av automatisk utkobling av ventilator eller lys. Innstilling i intervaller på fra ett til ti minutter.

Pris 13,30 USD